Dokončené práce

TOČNA AUTOMATICKÁ

Obsah realizace

 • Výkresová dokumentace
 • Montážní dokumentace

Točna byla určena pro její sériovou výrobu. Kvůli co nejnižším požadavkům na její hmotnost byla navržena celá z hliníku. První vyhotovené kusy už našly své uplatnění a byly namontovány do zaoceánských křižníků vyráběných v Německu a ve Finsku. Točnu jsme i později i modifikovali dle požadavků zákazníka.

KAMEROVÁ PLOŠINA NA KOLEJÍCH

Obsah realizace

 • Výkresová dokumentace
 • Montážní dokumentace

Kamerová plošina byla nainstalována do vstupního koridoru na ledním stadionu v Německu. Je možné ji posouvat po kolejnicích na podlaze, a zajistit ji v obou koncových polohách pomocí manuální aretace. Průchod koridorem vymezuje postranní zábradlí na zemi a na schodech.

NOSNÁ KONSTRUKCE POD POTRUBÍ

Obsah realizace

 • 3D model konstrukce pro statický výpočet
 • Projektová dokumentace

Nosná konstrukce byla nainstalována pod venkovní komínové potrubí v Turecku. Délka potrubí je přibližně 100 metrů. Celé potrubí je tvořeno různými průřezy odlišných rozměrů. Při realizaci 3D modelu bylo nutné přizpůsobit geometrii všem návaznostem na stavbu budovy.

KLOPNÁ KONZOLE SERVISNÍ

Obsah realizace

 • 3D model prototypu
 • Výkresová dokumentace

Zařízení je určeno pro servis převodových skříní velkých rozměrů. Systém naklápění ramen zajišťuje samosvorná převodovka s manuálním ovládáním pomocí odnímatelné kliky. Součástí návrhu byla i plechová vana k zachycení převodového oleje. Dokumentace byla určena pro sériovou výrobu.

VOZÍKY BODOVÝCH TAHŮ

Obsah realizace

 • 2D Layout rozmístění 13 pojezdových drah
 • Výkresová dokumentace

Vozíky bodových tahů jsou součástí horní mechanizace divadelní scény a byly navrženy pro 13 stejně dlouhých pojezdových sekcí. Nosníky vozíků mají různé délky (podle šířky sekce) a lze je mezi sebou napojovat přejetím vozíků vedle sebe. Aretace vozíku je možné provést manuálně pomocí kliky.

NŮŽKOVÝ SVÍRACÍ SYSTÉM

Obsah realizace

 • Vizuální posouzení současného stavu
 • Výkresová dokumentace

Nůžkový svírací systém slouží k přesnému vymezení polohy produktu, před jeho uchopením pomocí hlavy robota. Při návrhu klient požadoval větší přesnost při uchopování. Dokumentace byla navržena pro opravu špatně fungujícího zařízení.

DOPRAVNÍK PRO KOMBINOVANÝ POHYB

Obsah realizace

 • 3D model prototypu
 • Výkresová dokumentace

Dopravník byl navržen jako součást stroje, který je určený k povrchové úpravě materiálu produktu, u koncového zákazníka v Itálii. Pohyb produktu skrze stroj je umožněn pomocí kombinovaného pohybu, kdy dochází k rotaci a posunu produktu současně.

MODULÁRNÍ DIVERTORY PRO DOPRAVNÍ LINKU

Obsah realizace

 • 3D model pravého a levého provedení
 • Výkresová dokumentace

Modulární divertory jsou součástí dopravní linky v Rakousku a každý slouží jako dopravní uzel k nasměrování materiálového toku do dvou dopravních větví. Tok materiálu lze nasměrovat pomocí automatického ramene. Divertory byly navrženy v nerezovém provedení.

NAVÁDĚCÍ SYSTÉM PRO COUVÁNÍ KAMIONŮ

Obsah realizace

 • 3D model statické části
 • 3D modely konstrukcí pro 3 podvozky kamionů
 • Výkresová dokumentace

Systém navádění je složen ze dvou částí. První část je statická, ukotvená na zemi před halou. Druhá část je protikus, který je připevněn na podvozek kamionu. Klient požadoval vysokou přesnost pro navedení zadní části kamionu k výrobní hale. Systém navádění je určený pro 3 atypické podvozky kamionů.

ŠNEK DÁVKOVAČE BIOPLYNOVÉ STANICE

Obsah realizace

 • Vizuální posouzení současného stavu
 • 3D model nového prototypu
 • Výkresová dokumentace

Dopravní šnek je součástí dávkovače bioplynové stanice. Vizuálním posouzením společně s klientem jsme se dohodli na výrobě nového, vhodnějšího typu šneku k dávkovači. Klient vyžadoval u nového provedení šneku povrchovou úpravu, pomocí speciálního antikorozního laku.

DOPRAVNÍ TRATĚ DESTIČKOVÉ

Obsah realizace

 • 3D model
 • Výkresová dokumentace

Destičkové dopravníky slouží k dopravě skleněných lahví v pivovarnickém průmyslu. Dopravní tratě byly navrženy v jedno řadém a dvou řadém provedení. S ohledem na vlhké prostředí, vyžadoval klient kompletní provedení v nerezu. Dopravní tratě byly instalovány jako součást dopravní linky před mycím strojem na láhve.

PALETOVÝ MEZIPODLAŽNÍ VÝTAH

Obsah realizace

 • Výpočet rámu metodou konečných prvků
 • Výkresová dokumentace

Paletový výtah slouží k přesunu břemenem na paletě mezi dvěma, nebo více podlažími. Toto provedení paletového výtahu je navrženo s poháněným úsekem válečkové tratě, který v koncový polohách umožňuje automatický přejezd palety na další dopravní tratě. Paletovou zdviž je možné navrhnout i v provedení se samostatným rámem pro paletu.

DOPRAVNÍKOVÝ STŘÍDAČ POHYBU

Obsah realizace

 • Schéma pneumatického zapojení
 • Výkresová dokumentace

Dopravníkový střídač slouží jako uzel dopravní linky, kde dochází ke změně směru pohybu dopravované palety, mezi válečkovou a řetězovou tratí. Zdvih nosné konstrukce střídače je umožněn pomocí stlačeného vzduchu, který je řízen vlastním pneumatickým obvodem. Zdvih zařízení lze navrhnout i v elektrickém, nebo hydraulickém provedení.

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

Realizace obsahovala

 • 3D model prototypu
 • Výrobní dokumentace

V celém zařízení je oddělen tepelný a chladící okruh. Celé torzo klimatizační jednotky je navržené z duralu. Dokumentace byla určena pro sériovou výrobu klimatizačních jednotek do vagonů souprav rychlovlaků.

Chcete poptat podobnou realizaci? Dejte nám vědět

Odeslat poptávku