Reference

Reference je nejlepší zpětná vazba. Podívejte se, co o spolupráci s námi řekli lidé z praxe.

S konstrukční kanceláří pana Holcapfla spolupracujeme při inženýrských návrzích jednoúčelových strojů. Za naši společnost oceňujeme věcný a otevřený přístup při řešení podstatných návazností mechaniky na naši část elektro. Doporučujeme navázat spolupráci.

Ing. Ivo Brabec
jednatel
IB Control

S prací konstrukční kanceláře jsme spokojeni, objednané zakázky byly v požadovaném termínu splněny, komunikace s dodavatelem byla vždy bezproblémová.

Ing. Jaroslav Musil
obchodně technický manažer
Kovo Staněk, s.r.o.

Rychlá analýza konstrukčního uzlu a dodání variantních řešení. Výborná spolupráce. Děkujeme.

Ing. Martin Mahdal
vedoucí produktových návrhů
MEDIROL s.r.o.

Díky spolupráci s konstrukční kanceláří pana Holcapfla se nám podařilo spojit expertní znalosti a zkušenosti z těžkého strojírenství s našimi znalostmi a zkušenostmi z jemné mechaniky, mechatroniky a elektroniky. Díky tomu jsme společně schopni obsáhnout široké portfolio zakázkové konstrukce a vývoje ke spokojenosti našich nejnáročnějších zákazníků.

Ing. Marek Fejfar
technický ředitel
JayLabs s.r.o.

Spolupráce s Ing. Holcapflem je velmi efektivní jak z pohledu technické erudovanosti, tak i rychlé a věcné komunikace. Cením si také lidského přístupu, který je důležitý při dlouhodobých projektech.

Ing. Radek Kanovský
jednatel
RAVEO s.r.o.

Konstrukční kancelář pana Zdeňka Holcapfla doporučuji na základě osobních zkušeností. Sám za sebe ji mohu doporučit každé výrobní společnosti, která potřebuje řešit konstrukční návrhy jednoúčelových strojů externí formou. Můžete se spolehnout na kvalitní výrobní výkresy k vašemu zařízení, stoprocentní funkčnost a bezproblémovou komunikaci založenou na důvěře.

David Hrubý
programátor
OSVČ

Jako dodavatel služeb a software pro oblast strojírenství jsme úspěšně spolupracovali s panem Holcapflem, jako externím dodavatelem konstrukčních prací. Na spolupráci oceňuji, profesionalitu, rychlost a preciznost.

Martin Farka
vedoucí divize strojírenství
AIW Graph, s.r.o.