Projektové práce

Projektové práce

Jak probíhá spolupráce s klientem?

 

 

POPTÁVKA A ZADÁNÍ
Nejdříve si společně probereme zadání a stanovíme si vstupní podmínky vašeho projektu. Následně v případě potřeby zaměříme místo pro vznikající technologii a pustíme se do projektového návrhu.

PROJEKTOVÝ NÁVRH
Následně, je-li to nutné, vytvoříme statický výpočet. Na jeho základě navrhneme předběžný prototypový model pro váš projekt. V dalším kroku vyhotovíme schvalovací dokumentaci, kterou je potřeba odsouhlasit, aby odpovídala vašim požadavkům.

DOKONČENÍ 3D MODELU
Po odsouhlasení dokumentace, dokončíme všechny projektové modely a zaměříme se na přesné konstrukční detaily, vyrobitelnost a subdodávky nakupovaných dílů.

KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE
V dalším kroku rozkreslíme všechny sestavy a výrobní díly do výkresové podoby. Výstupem pro vás bude kompletní výrobní dokumentace a podklady pro nákup subdodávek. Formáty výrobních podkladů standardně dodáváme ve formátech PDF, DWG, DXF, STEP, a dalších.

Chcete s námi zreailzovat svůj projekt? Kontaktujte nás.

Poptat projektové práce

Reference


Reference je nejlepší zpětná vazba. Podívejte se, co o spolupráci s námi řekli lidé z praxe.

Díky spolupráci s konstrukční kanceláří pana Holcapfla se nám podařilo spojit expertní znalosti a zkušenosti z těžkého strojírenství s našimi znalostmi a zkušenostmi z jemné mechaniky, mechatroniky a elektroniky. Díky tomu jsme společně schopni obsáhnout široké portfolio zakázkové konstrukce a vývoje ke spokojenosti našich nejnáročnějších zákazníků.

Ing. Marek Fejfar
technický ředitel
JayLabs s.r.o.

Spolupráce s Ing. Holcapflem je velmi efektivní jak z pohledu technické erudovanosti, tak i rychlé a věcné komunikace. Cením si také lidského přístupu, který je důležitý při dlouhodobých projektech.

Ing. Radek Kanovský
jednatel
RAVEO s.r.o.

S konstrukční kanceláří pana Holcapfla spolupracujeme při inženýrských návrzích jednoúčelových strojů. Za naši společnost oceňujeme věcný a otevřený přístup při řešení podstatných návazností mechaniky na naši část elektro. Doporučujeme navázat spolupráci.

Ing. Ivo Brabec
jednatel
IB Control