HOLCAPFL - Konstrukční kancelář
Realizované projekty

Podlahový poklop pro vodní oponu v planetáriu


Zařízení je součástí spodní mechanizace scény planetária v Německu a používá se pro odklápění části podlahy pódia při promítání vizuálních efektů na vodní oponu.

Zákazník požadoval zpracovat projektovou dokumentaci k zařízení a navrhnout konstrukční řešení pro automaticky odklápěnou 10 metrů dlouhou část pódia. Požadavek byl také přizpůsobit zařízení aktuální stavbě budovy a umístěnému odtokovému systému pod podlahou, do kterého měla odtékat vodní opona.

Co se nám na tomto zařízení povedlo?

  • Navrhli jsme projektovou dokumentaci k zařízení, podle které jsme si se zákazníkem odsouhlasili technické řešení.

  • Podařilo se nám navrhnout spolehlivou konstrukci vodítek na zařízení, díky kterým se odklápěná část podlahy pódia zasouvá specifickým pohybem dolů pod podlahu a nedochází přitom ke kolizi s odtokovým systémem vodní opony.

  • Při konstrukci jsme zvolili vhodné materiály a nakupované díly, díky kterým byla dosažena minimální hlučnost zařízení.

Pojďme společně zkonstruovat něco skvělého


Pracujeme vždy tak, aby zkonstruované stroje byly základem pro naši dlouhodobou spolupráci, na kterou se můžete vždy spolehnout.