HOLCAPFL - Konstrukční kancelář
Realizované projekty

Teleskopický výtah centrálního projektoru planetária


Zařízení slouží k automatickému vertikálnímu polohování centrálního projektoru planetária v Německu. Polohování probíhá mezi horní (provozní) a spodní (parkovací) polohou projektoru.

Zákazník požadoval zpracovat projektovou dokumentaci k zařízení a navrhnout konstrukční řešení pro teleskopický výtah planetárního projektoru. Konstrukci bylo nutné přizpůsobit velikosti planetárního projektoru a malému zástavbovému prostoru pro celé zařízení. Důležitým požadavkem bylo také zohlednit minimální hlučnost zařízení a limitující prostor pro zástavbu krycího poklopu projektoru, který se měl montovat do prostoru nad výtah.

S jakým automatickým poklopem jsme současně zařízení konstruovali se můžete podívat ZDE.

Co se nám na tomto zařízení povedlo?

  • Navrhli jsme rozsáhlou projektovou dokumentaci k zařízení, podle které jsme si se zákazníkem odsouhlasili technické řešení.
  • Podařilo se nám navrhnout spolehlivou konstrukci mechaniky pro teleskopicky zvedané části výtahu do malého zástavbového prostoru. Konstrukci výtahu jsme navrhli s ohledem na nutnou dodatečnou montáž krycího poklopu projektoru, který se automaticky zasouvá nad projektor v jeho spodní (parkovací) poloze.
  • Společně se zákazníkem jsme vybrali vhodné nakupované díly, díky kterým byla zaručena minimální hlučnost zařízení.

Pojďme společně zkonstruovat něco skvělého


Pracujeme vždy tak, aby zkonstruované stroje byly základem pro naši dlouhodobou spolupráci, na kterou se můžete vždy spolehnout.